Wolności 57,
58-260 Bielawa

+48 74 645 64 01
biuro@barl.bielawa.pl

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.:

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (w technologii  rur preizolowanych) budynków Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zlokalizowanych przy ul. S. Żeromskiego 41”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie https://barl.bielawa.finn.pl